Хотел Калифорния: ул "Бигла" 30, София 1407, България, Тел: +359 2/9629300; Тел/Факс: +359 2/9625542